Pass

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Det er kun passøkere under 12 år som har mulighet for å søke pass ved konsulatene. Les mer

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Det er bare passøkere under 12 år som har mulighet for å søke pass ved konsulatene. Les mer

Dokumentasjon som kreves for å søke pass/fornye pass for de som er over 18 år: Les mer

Alle som er over 12 år SKAL ta bilde på ambassaden, på vår biometrikiosk. De som er mellom 6 og 12 år, og som har norsk personnummer, kan ta bilde på ambassaden. For små barn skal det medbringes passfoto. Les mer

Det er ikke lenger mulig å søke pass ved norske konsulater i utlandet for personer over 12 år. Les mer

Persondata i pass baseres på opplysninger fra norsk folkeregister. Hvis du har endret navnet ditt i Danmark, må du også endre det i norsk folkeregister. Les mer

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass. Les mer

Nødpass utstedes bare i situasjoner der dette er helt nødvendig. Les mer