Pass og konsulære tjenester

Fødselsnummer kan tildeles norske statsborgere bosatt i utlandet når fødselsnummer er nødvendig for utstedelse av norsk pass. For barn født i utlandet er det kun passmyndighet som kan søke om fødselsnummer. Les mer

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk. Den norske statsborgerloven tillater kun dobbelt statsborgerskap hvis du fikk ett statsborgerskap fra hver av foreldrene dine da du ble født, eller du ikke kan løses fra ditt statsborgerskap. Søker du om et annet lands statsborgerskap, mister du ditt norske. Les mer

Danmark har endret sin statsborgerskapslov og tillater dobbelt statsborgerskap fra 1. september 2015. Mange norske borgere som bor i Danmark lurer på om det nå også blir mulig for dem å få dobbelt statsborgerskap. Norge har imidlertid ikke endret sin statsborgerlov, og det er derfor viktig å være klar over at du mister ditt norske statsborgerskap hvis du søker om dansk. Les mer

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23). Ambassaden oppfordrer alle foreldre som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i loka... Les mer

Her finner du en oversikt over gebyrer for de mest vanlige tjenester. Les mer