Team Norway - Norsk næringslivssatsing i Danmark

Sist oppdatert: 03.05.2016 // Team Norway Danmark er ambassadens og Innovasjon Norges instrument for å fremme og støtte norske bedrifter på det danske markedet. Hensikten er å bidra til regjeringens mål om å styrke norsk konkurranseevne og skape trygge arbeidsplasser i Norge.

Team Norway i Danmark er et samarbeid mellom ambassaden og Innovasjon Norge, med ad hoc deltakelse av organisasjoner og institusjoner som arbeider for norske næringslivsinteresser i Danmark.

Dette kan vi tilby:

Ambassaden:

 • Økonomisk og politisk innsikt i danske forhold
 • Lyttestasjon for utvikling og trender på det danske markedet
 • Omfattende nettverk og tilgang til politiske beslutningstakere, myndigheter og interesseorganisasjoner
 • Støtte opp om prosjekter og aktiviteter i regi av Innovasjon Norge og andre relevante aktører – herunder også regionale initiativer
 • Bistå norske og danske aktører til å knytte kontakter gjennom blant annet nettverksarrangementer

Innovasjon Norge i København: 

 • Kommersiell kunnskap om danske forhold
 • Omfattende lokal markedskunnskap
 • Kontakter og nettverk til å ivareta og fremme norske næringslivsinteresser
 • Eksportrådgivning, herunder informasjon om toll- og eksportregler
 • Etableringsassistanse og partnersøk
 • Tilretteleggelse av små og store delegasjonsbesøk
 • Markedsundersøkelser og analyser
 • Arrangementer for fremme av norske næringslivsinteresser

Viktige sektorer for Team Norway
Danmark er ledende på en rekke sektorer av særlig interesse for norsk næringsliv:

 • Helse, life sciences og medtech
 • IKT og digitalisering
 • Salg av varer og tjenester til FN
 • Offshore og maritim
 • Arkitektur og design
 • Cleantech

Kontakt Anne-Liv Eriksen fra Innovasjon Norges kontor i København

Kontakt Norges ambassade i København

Les Team Norways strategi for næringslivssatsing i DanmarkBookmark and Share