Det danske markedet

Sist oppdatert: 21.01.2015 // Den danske økonomien har vært i vekst de seneste åtte kvartalene, som har ført til dens friskmelding av økonomene. Den nye regjeringen til Lars Løkke Rasmussen ventes å videreføre den overordnende økonomiske kursen, med vekt på å bedre næringslivets vilkår. Regjeringen ønsker blant annet å skape flere arbeidsplasser i privat sektor og å redusere antall folk på sosiale ytelser. Det er varslet beskatningsreform, hvor rammene til familieeide bedrifter bedres, og de administrative byrdene til næringslivet minkes. Selskapsskatten skal også senkes fra 23.5% til 22% i 2016. Rentesatsene i Danmark er fortsatt veldig lav, med negativ rente på kort realkreditrente og 3% på lang realkreditrente.

Økonomiske indikatorer
Dansk økonomi har sett stødig vekst de siste 2 år, og i 1. kvartal 2015 vokste økonomien med 1.7% sammenlignet med samme tid i fjor. Det er forventet at forutsetninger for dansk eksport bedres i takt med at Danmarks eksportmarkeder, særlig i Europa, begynner å vokse igjen og samlet sett er det forventet en økning på 1.5% i løpet av 2015 og 1.9% i 2016.

Arbeidsledigheten har falt jevnt etter en topp i 2011-2012 på omkring 6,7-6,9%. Arbeidsledigheten pr. august 2015 ligger på 4.7%. AKU-ungdomsledigheten i Danmark, på 10.7%, er fjerde lavest i Europa på. Siden midten av 2013 har økonomien skapt 45.000 nye arbeidsplasser, mesteparten i privat sektor.

Danske boligpriser falt betraktelig under finanskrisen, men nærmer seg nå nivåene fra før krisen. Prisene har vært stigende siden slutten av 2012, og 2014 har vært det beste året på boligmarkedet siden 2009. Utviklingen har fortsatt i 2015. Prisen på selveierleiligheter steg på landsbasis med 9,6 % i første kvartal 2015 fra sammenlignet med samme periode året før, og prisnivået på selveierleiligheter er nå høyere enn før krisen. Enmannsboliger har hatt en prisstigning på 5,7 % og prisnivået ligger på om lag 90 % av nivået før krisen. Veksten i boligprisene er særlig synlig i Københavnområdet.

Dansk eksport står sterkt. Det er forventet en økning i dansk eksport på 5% i 2015 og 6% i 2016. Danmarks samlede vareeksport i 2014 var på 616.5 mrd. DKK. Tall fra 2013 viser at eksporten skaper omkring 725 000 arbeidsplasser i Danmark og utgjør ca. 55 % av det danske BNP.  Dansk eksport er drivkraften til den økonomiske veksten i Danmark, og det er forventet at det vil stige framover som følge av at Danmarks eksportmarkeder kommer seg ut av krisen. Den svake euroen styrker også dansk eksport sin konkurranseevne, spesielt ovenfor USA og Kina.

Nøkkeltall for de største danske sektorer. Dansk matvare- og jordbruksindustrien er førende i Europa innenfor høy-kvalitetsmat, hvor økologiske produkter er et framtidig satsningsområde. Det er Danmarks største eksportnæring, med rundt 156 mrd. DKK årlig. Cleantech-sektoren (fornybarenergi og bærekraftig teknologi) står samlet sett for rundt 144 mrd. DKK i eksport. Legemiddelindustrien i Danmark er blant de største i Europa og eksporterer for rundt 85 mrd. i året. Mote- og designsektoren står for 63 mrd. i eksport, og rundt 50-60% av omsetningen til de store danske arkitektselskapene kommer fra utlandet. It-sektoren nyter godt av at Danmark er blant EUs mest digitaliserte land og sysselsetter ca. 80.000 og omsetter for rundt 190 mrd. hvorav ca. 45 mrd. DKK er eksport. Danske skip i offshore- og maritim-sektoren transporterer ca. 10% av den samlede verdenshandel. Mer om det danske marked her.

Norsk-dansk samhandel
Danmark er en viktig handelspartner for Norge, og det syvende største eksportmarkedet. Olje, elektrisk strøm og fisk er blant de viktigste eksportvarene. Landet er en viktig eksportkanal for norsk laks som foredles og reeksporteres til EU-landene. Etablering i Danmark fungerer ofte som en inngangsport til europeiske markeder, og mange norske bedrifter opererer i landet. Blant de største er Statoil, Telenor, Bring, Orkla, Norway Seafoods og Reitan-gruppen.

Foreløpige tall for dansk import fra Norge pr. Juni 2015 ligger på ca. 13.9 mrd. DKK (totalt 2014: 28.7 mrd. DKK). Dansk eksport til Norge pr. juni 2015 er ca. 17.4 mrd. DKK (42.2 mrd. DKK). Danmark eksporterer primært maskiner, olje, matvarer, kjemikalier, metallprodukter og møbler til Norge, det importeres også en del transporttjenester fra Danmark. Dansk import fra Norge har økt med ca. 10.4% i 2015.

Ambassaden og Innovasjon Norge, i form av Team Norway Danmark, samarbeider om å bistå norske bedrifter med etablering på det danske marked. Les mer her.


Bookmark and Share