Foto: Innovasjon Norge.Foto: Innovasjon Norge

Tjenester til norsk næringsliv

Sist oppdatert: 18.12.2015 // Ambassaden arbeider for å fremme og bistå norsk næringsliv i Danmark, i tett samarbeid med Innovasjon Norge. Prioriterte områder for 2015 er helse, vindenergi, sjømat og arkitektur.

Danmark er et viktig nærmarked for Norge, og mange norske bedrifter velger å etablere seg i Danmark som inngangsporten til resten av EU.

Innovasjon Norge arbeider med internasjonalisering av norske bedrifter og profilering av Norge som reisemål. I Danmark assisterer Innovasjon Norge norske bedrifter med informasjon om det danske markedet, for eksempel ved å tilby markedsundersøkelser, identifisering av samarbeidspartnere, hjelp til etablering og mulighet for å benytte Innovasjon Norges adresse som registreringsadresse i Danmark. Videre kan kontoret bistå med å kvalitetssikre innhold og språk i bedriftspresentasjoner og informasjonsmateriell i forkant av møter, delta på møter – kort sagt tilrettelegge for en god start i Danmark. For å unngå unødvendige fallgruver ved etablering i Danmark, kan det derfor være en god ide å ta kontakt med Innovasjon Norge. Kontoret har et meget godt utbygd nettverk i landet, som kontakt til Erhvervsstyrelsen, bank, advokat, etc.

Profilering av Norge som reisemål er et hovedsatsningsområde for Innovasjon Norge i Danmark (Visit Norway).

Ambassaden og Innovasjon Norge er samlokalisert i Danmark og samarbeider om å fremme utvalgte næringslivssektorer. De siste årene har det blant annet blitt samarbeidet om profilering av norsk vindkraft under OWIB (Offshore Wind International Business2Business Event), norsk mote og design i forbindelse med Copenhagen Fashion Week og norsk sjømat. Ambassaden og Innovasjon Norge kan også formidle kontakt til relevante danske aktører, som blant annet danske myndigheter og medvirke til nettverksarrangementer og besøksprogrammer.

Nyttige hjelpemidler
Innovasjon Norge har i samarbeid med advokatpartnerselskapet Accura utarbeidet et etableringsnotat som gir nyttig informasjon ved etablering i Danmark. Notatet kan lastes ned her. Det er også utarbeidet en eksporthåndbok for Danmark som oppdateres jevnlig. Se her.

Det er viktig å være oppmerksom på kulturforskjeller mellom Norge og Danmark når man ønsker å etablere seg i landet. Dette kan du lese nærmere om her.

Næringslivsnettverk i Danmark
Ambassaden og Innovasjon Norge har et tett samarbeid med næringslivsnettverkene Norsk-Dansk Handelskammer og NPC (Norwegian Professionals in Copenhagen). Sekretariatet for begge nettverkene ligger hos Innovasjon Norge. Les mer om disse nettverkene her: Norsk-Dansk Handelskammer, NPC

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Innovasjon Norge i Danmark.
Dampfærgevej 10, 4.sal, 2100 København Ø
Telefon: (+ 45) 40 75 20 84
E-post: copenhagen@innovasjonnorge.no
Lenke til Innovasjon Norge-Danmark
Lenke til Visit Norway


Bookmark and Share