Den danske utenriksminister Kristian Jensen åpnet FNs innkjøpsseminar. Her sammen med statssekretær Dilek Ayhan og ambassadør Ingvard Havnen. . 
Foto: Ambassaden.Den danske utenriksminister Kristian Jensen åpnet FNs innkjøpsseminar. Her sammen med statssekretær Dilek Ayhan og ambassadør Ingvard Havnen. . Foto: Ambassaden

Statssekretær Dilek Ayhan støtter norsk salg til FN

Sist oppdatert: 15.06.2016 // FNs innkjøpsseminar for nordiske virksomheter arrangeres 15. og 16. juni i København. Over 50 norske bedrifter deltar med mål om å fremme sine varer og tjenester overfor FN. Fra regjeringens side deltok statssekretær Dilek Ayhan.

Potensialet for å øke den norske markedsandelen er stor og Norge er allerede godt i gang. På bare ett år har norske leveranser til FN nesten blitt fordoblet, og salget av norske varer til FN er tredoblet mellom 2014 og 2015. Blant de største norske leverandørene til FN som deltar på seminaret er W. Giertsen Energy Solutions AS, O.B. Wiik AS og GC Rieber Compact AS.

Fremtidige produkter basert på teknologi
Norges komparative fortrinn er løsninger basert på teknologi, god kvalitet og evne til innovasjon, ifølge en ny rapport fra Innovasjon Norge og NOREPS. Nyutviklede digitale løsninger og bærekraftige teknologier kommer til å erstatte deler av FNs tradisjonelle innkjøp. Det er i denne utviklingen Norge kan delta og anvende sin spisskompetanse innen ulike felt. Samtidig som det trengs nye løsninger, er behovet for tradisjonelt nødhjelps- og utviklingsmateriell større enn noen gang. Under humanitære katastrofer er det fremdeles behov for å dekke de mest elementære menneskelige behovene, som rent vann, mat, medisiner, energi og husly – for å nevne noe.

FN utgjør et stort marked
FN er verdens største innkjøper av varer og tjenester fra private bedrifter, og verdensorganisasjonens nest største innkjøpssenter ligger i FN-byen i København. FNs innkjøp lå i 2014 på over 17,2 mrd. USD, hvorav norske bedrifter solgte for om lag 27 mill. Dette er en liten andel sammenliknet med andre land og potensialet er stort.

FN og det humanitære markedet representerer et stort potensial for et norsk næringsliv i omstilling. FN er et stort globalt system som trenger alt fra kontorrekvisita til komplette sykehus og kraftverk. De største behovene som skal dekkes av FN-organisasjonene er: mat og ernæring, helse og medisin, vann og sanitær, husly og beskyttelse, konstruksjon og infrastruktur, fornybar energi, IT og kommunikasjon, nødhjelpsutstyr, biler, maskiner og verktøy og utdanningsmateriell.

Ambassaden er medarrangør
FN-seminaret arrangeres av Dansk Industri og det danske Udenrigsministeriet, i samarbeid med de andre nordiske landene og Innovasjon Norge. NOREPS koordinerer den norske deltagelsen og er sammen med Den Norske Ambassade medarrangør for innkjøpsseminaret. I forbindelse med åpningen av seminaret inviterte Innovasjon Norge og ambassaden de norske deltakerne til mottagelse i den norske residensen.


Bookmark and Share