Skagerrak Business Summit

Med omstilling i næringslivet som overordnet tema møttes danske og norske næringslivsaktører til konferanse i Ålborg den 15. og 16. september. Formålet var å tilrettelegge for næringslivssamarbeid på tvers av Skagerak.

Konferansen bestod av nettverksbygging og foredrag, med fokusområdene "offshore renewables" og maritim sektor. Deltagerne fikk mulig å besøke Alfa Lavals testsenter. Norges ambassadør til Danmark, Ingvard Havnen, holdt en inspirerende velkomsttale for de fremmøtte, og de øvrige foredragsholderne kunne fortelle om et økonomisk landskap med store muligheter for kunnskapsoverføring og samarbeid mellom ulike kompetanseområder.

Konferansens formål var å tilrettelegge for næringslivssamarbeid på tvers av Skagerak. Arrangørene lyktes svært godt med å skape en arena for nettopp dette, gjennom blant annet foredrag, mingling og en kreativ bordsetning under middag. Konferansen ble arrangert av BusinessBroen, BusinessAalborg og VisitAalborg, i samarbeid med NHO Agder, Innovasjon Norge, Danmarks Ambassade i Norge og Norges Ambassade i Danmark.

 

 


Bookmark and Share