Skagerrak Business Summit 15.-16. september

Omstillingene som pågår i Norge og Danmark byr på nye trender, nye vilkår og nye forretningsmuligheter. Skagerrak Business Summit kan hjelpe norske bedrifter med bedre å utnytte disse mulighetene.

BusinessBroen, BusinessAalborg og Visit Aalborg inviterer 15. -16. september til næringslivskonferansen Skagerrak Business Summit i Aalborg. Her samles norske og danske bedrifter og næringslivsaktører til konferanse, som i år vil omhandle omstillinger i næringslivet. Med fokus på maritim sektor og offshore renewables kan konferansen kanskje være en særlig nyttig møteplass for norske bedrifter som på ulike måter påvirkes av en svekket oljepris. På Skagerrak Business Summit vil bedriftene blant annet få muligheten til å oppdage nye forretningsmuligheter, samt finne nye samarbeidspartnere. Ekspertene spår en boom i offshore renewable-investeringer i dansk, svensk og tysk farvann i årene som kommer, slik at timingen kan være god for å utnytte norsk offshoretradisjon i et relativt nytt marked.  

På agendaen står spennende foredrag med eksperter innen maritim sektor og offshore renewables, samtidig som det i stor grad tilrettelegges for nettverksbygging. Innovasjon og omstilling gjøres best når man kombinerer ulike typer ressurser og kunnskaper, og Skagerrak Business Summit er en fin anledning til å legge grunnlaget for nettopp dette.

Blant key notes finner vi Hege Skryseth fra KONGSBERG-gruppen, Johnny Aak fra Energy & Management Consulting og Claus Yderstræde fra Stenca, som vil gi innblikk i mulighetene i forbindelse med omstillinger i Danmark og Norge.

Bedriftene vil også ha mulighet for å bli representert med en ministand i konferansens pause- og networkingområde. Dagen avsluttes med en networking-middag, med mål om å skape nye danske og norske samarbeidspartnere.

Fredagen vil det være omvisning på Alfa Lavals nye testsenter i Aalborg, noe som vil gi et godt innblikk i aktuelle skipstekniske muligheter og utfordringer.

For norske bedrifter er konferansen gratis.

Konferansen arrangeres av BusinessBroen, BusinessAalborg, VisitAalborg, i samarbeid med NHO Agder, Innovasjon Norge, Danmarks Ambassade i Norge samt Norges Ambassade i Danmark.

For nærmere informasjon, samt påmelding og fullstendig program, klikk her

Klikk her for notat om utsiktene for offshore vindkraft i Danmark


Bookmark and Share