Næringsliv

Team Norway Danmark er ambassadens og Innovasjon Norges instrument for å fremme og støtte norske bedrifter på det danske markedet. Hensikten er å bidra til regjeringens mål om å styrke norsk konkurranseevne og skape trygge arbeidsplasser i Norge. Les mer

Foto: Innovasjon Norge.

Ambassaden arbeider for å fremme og bistå norsk næringsliv i Danmark, i tett samarbeid med Innovasjon Norge. Prioriterte områder for 2015 er helse, vindenergi, sjømat og arkitektur. Les mer

Den danske økonomien har vært i vekst de seneste åtte kvartalene, som har ført til dens friskmelding av økonomene. Den nye regjeringen til Lars Løkke Rasmussen ventes å videreføre den overordnende økonomiske kursen, med vekt på å bedre næringslivets vilkår. Regjeringen ønsker blant annet å skape flere arbeidsplasser i privat sektor og å redusere antall folk på sosiale ytelser. Det er varslet... Les mer

Danmarks er et viktig nærmarked for Norge og den korteste veien til det europeiske markedet. Ved ambassaden i København fokuserer vi på fremme av norske bedrifter og næringslivsinteresser. Ambassaden har fått fremstilt en markedsrapport som beskriver de sektorene det satses mest på i Danmark. Les mer

Danmark legger stor vekt på næringslivets samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility/CSR), og det er utarbeidet standarder for bedrifters forhold til bl.a. menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og korrupsjon. Bedriftene er pålagt å rapportere om deres CSR-aktivitet eller eventuell mangel på dette. Les mer