Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017

Norsk formannskap i Nordisk ministerråd

1. januar overtok Norge formannskapet i Nordisk ministerråd. Programmet, som danner grunnlaget for det nordiske regjeringssamarbeidet i 2017, er inndelt i tre hovedspor: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.

- Nordens økonomiske omstillingsbehov, Europas utfordringer og den internasjonale utviklingen minner oss på betydningen av felles verdier, samhold og solidaritet. Et strategisk nordisk samarbeid er nødvendig, sa statsminister Erna Solberg da hun la frem programmet for det norske formannskapet i Nordisk ministerråd.

Programmet, som danner grunnlaget for det nordiske regjeringssamarbeidet i 2017, er inndelt i tre hovedspor:

1.Norden i omstilling
Vi skal fremme nordisk konkurransekraft, grønn omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og helsesamarbeid.

2.Norden i Europa
Vi skal arbeide for å styrke vårt samarbeid om europapolitikk. En sterk nordisk stemme i den europeiske debatten tjener både Europa og Norden.

3.Norden i verden
Vi skal videreutvikle det nordiske, strategiske partnerskapet i utenrikspolitikken.

Norge er også opptatt av synergier mellom det nordiske og det nordisk-baltiske samarbeidet.

Nordisk samarbeidsminister og EØS- og EU-minister, Frank Bakke-Jensen, vil være ansvarlig for å koordinere det norske formannskapet.

Bakgrunn
Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Formannskapet i Nordisk ministerråd varer i ett år av gangen, og veksler mellom de fem nordiske landene. Det landet som innehar formannskapet utformer et program som veileder det nordiske samarbeidet gjennom året. Finland hadde formannskapet i 2016, og Norge overtok 1. januar 2017. Utenfor rammen av Nordisk ministerråd arrangeres det også uformelle samarbeid, blant annet om utenriks- og sikkerhetspolitikk, som også formannskapslandet leder. Statsråd Frank Bakke-Jensen er Norges samarbeidsminister i Nordisk ministerråd.

Nordisk råd er de nordiske parlamentenes samarbeidsorgan.

Hjemmesiden til det norske formannskapet.


Bookmark and Share