Operasjon språkforståelse: "Vi forstår hinanden ikke!"

Fremover skal vi sette fokus på språkforståelse, språkmyter, og fordommer og fakta om hovedsakelig norsk og dansk språk i den nye språkspalten "Operasjon Språkforståelse".

Visste du at i følge Helsingforsavtalen, «Nordens grunnlov», skal alle barn i Norden ha nabospråk på timeplanen? Les mer

Hvordan mener vi at norsk/ dansk høres ut? Les mer

I både Danmark og Norge er det mange ordtak. Noen ordtak går igjen i begge språkene, mens andre er helt forskjellige. Les mer

Foto: Den norske ambassaden .

Noe som ofte kan skape misforståelser når nordmenn, dansker og svensker snakker med hverandre, er "falske venner". Et par falske venner er to ord på to ulike språk der de to ordene har tilnærmet lik ordlyd, men ikke samme betydning. Betydningene kan være nesten like, det helt motsatte eller bety noe helt annet. Les mer

I Ut i vår hages kjente og kjære innslag om dansk språk («Kamelåså»), erklæres det at dansk språk er i krise, og at danskene trenger hjelp. Samtidig viser forskning at språkforståelsen innad i Norden og Skandinavia er dalende. Les mer