Verneplikt for norske borgere

Sist oppdatert: 16.01.2015 // Kan jeg som norsk statsborger bosatt i Danmark avtjene verneplikt i Norge? Jeg ønsker å søke om utsettelse eller fritak fra verneplikten. Hva gjør jeg?

 

Kan jeg som norsk statsborger bosatt i Danmark avtjene verneplikt i Norge?
Det norske forsvaret baserer seg i dag på allmenn verneplikt for menn i alderen 19-44 år og for kvinner født i 1997eller senere. Nordmenn bosatt utenfor landet blir utskrivningspliktige ved innreise til landet.

 

Jeg ønsker å søke om utsettelse eller fritak fra verneplikten. Hva gjør jeg?
Man kan søke om utsettelse av verneplikten på bakgrunn av utdanning, helse, økonomi eller arbeid. Fritak fra verneplikten kan søkes på bakgrunn av at man er toppidrettsutøver, har et helseproblem eller er pasifist/militærnekter. Les mer om utsettelse og fritak fra verneplikten på forsvarets hjemmesider.


Bookmark and Share