Øvelseskjøring

Sist oppdatert: 27.08.2015 // Hvilke regler gjelder for øvelseskjøring i Norge?

Som hovedregel må man ha fullført norsk trafikalt grunnkurs dersom man er under 25 år og skal øvelseskjøre. Er man over 25 år, er man i hovedsak fritatt fra dette. Les imidlertid mer om øvelseskjøring på Statens Vegvesen sine sider.


Bookmark and Share