Norske tollregler

Sist oppdatert: 14.04.2016 // Hva kan jeg ta med meg av varer til Norge og hvilke tollregler gjelder? Kan jeg ta med kniv?

Regler for Alkohol og tobakk

Det er tillatt å ta meg seg kniv til Norge for hobby og fiske. Veldig store kniver som kan karakteriseres som våpen, må man ha våpentillatelse til for å innføre.

For kjøtt, melk og ost gjelder følgende regler:
Det er en kvote på til sammen 10 kilo kjøtt, kjøttvarer, ost og fôrvarer når du reiser til Norge.

Nærmere informasjon om disse og andre varer finner du på det norske Tollvesenets hjemmeside. Husk at du nå også kan fortolle varer via internettet.

Fra 1. januar 2016 har Skatteetaten overtatt ansvaret for bilavgifter, særavgifter (som sukkeravgift) og innkreving. Du finner informasjon på www.skatteetaten.no


Bookmark and Share