Legemidler

Sist oppdatert: 09.01.2017 // Som bruker av legemidler, hva må jeg tenke på ved innreise til Norge?

Les mer om regler for innførsel av legemidler til personlig bruk på Legemiddelverkets hjemmeside: https://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-til-personlig-bruk/regelverk-for-privatimport-av-legemidler#legemidler-på-utenlandsreise

 


Bookmark and Share