Gyldighetstid på pass

Sist oppdatert: 10.02.2016 // Hvor lang gyldighetstid skal mitt norske pass ha for reiser til utlandet?

Det varierer fra land til land hvor lang gyldighetstid det kreves at ditt pass har. Finn en oversikt over krav fra forskjellige land på Utenriksdepartementets sider med reiseinformasjon www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/ . Velg landet du ønsker å reise til og deretter "Innreise".


Bookmark and Share