Bil & førerkort

Sist oppdatert: 08.02.2017 // Kan jeg bruke mitt utenlandske førerkort i Norge? Hva gjør jeg ved tap av førerkort? Kan jeg bruke det norske førekortet i Danmark? Hva må jeg tenke på hvis jeg skal ha med meg bilen min til Norge? Er det nødvendig å ha vinterdekk?

Kan jeg bruke mitt utenlandske førerkort i Norge?
Førerkort fra EØS-/EU-land kan brukes i Norge.
Les mer om reglene for førerkort fra land utenfor EØS/EU her

Hva gjør jeg ved tap av førerkort?
Mister du ditt norske førerkort og bor i Danmark kan du få dansk førerkort på Borgerservice. Du skal først kontakte norsk trafikkstasjon og be de sende deg en midlertidig kjøretillatelse/bekreftelse per post eller e-post på at du har førerkort.
Midlertidig kjøretillatelse er kun gyldig i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Det er ikke mulig å få et nytt norsk førerkort i Danmark. Det er kun de som er registrert bosatt i Norge som kan få det. Dette må gjøres ved en norsk trafikkstasjon.

Kan jeg bruke det norske førerkortet i Danmark?
I følde den danske Færdselsstyrelse skal du bytte førerkortet til et dansk hvis du er registrert bosatt i Danmark mer enn 2 år (og har et førerkort som varer mer enn 15 år): http://www.fstyr.dk/DA/Korekort/Ombyt-udenlandsk-korekort-til-dansk.aspx

Hva må jeg tenke på hvis jeg skal ha med meg bilen min til Norge?
Hovedregelen er at kjøretøy som er registrert i et annet land enn Norge bare kan brukes av personer som har et tidsavgrenset midlertidig opphold i Norge eller som er fast bosatt i utlandet.

I visse tilfeller kan også du som er fast bosatt i Norge bruke utenlandsregistrert kjøretøy i landet. De fleste av disse tilfellene krever at det er søkt Skatteetaten om kjøretillatelse på forhånd.

Du finner både informasjon om å bruke utenlandsk bil i Norge og om å importere bil til Norge på Skatteetatens hjemmeside.

Om vinterdekk og kjettinger: http://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/dekk-og-kjetting


Bookmark and Share