Økt grensekontroll og ID-kontroll i Norge

Sist oppdatert: 13.02.2017 // Den midlertidige grensekontroll i Norge er forlenget.

Se www.politi.no/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_16129.xml for informasjon om reiser i Norden.

Skal du gjennom Sverige kan du lese om svensk grensekontroll hos svensk politi.

Les mer på Regjeringens hjemmesider:
Regjeringen forlenger grensekontroll
Regjeringen innfører grensekontroll


Bookmark and Share