Ambassaden og konsulater

Her finner du kontaktopplysninger og åpningstider for ambassaden og publikumsekspedisjonen

Det er i dag 15 norske konsulater i Kongeriget Danmark, inkludert på Grønland, Færøyene og Bornholm. Honorære konsuler blir utnevnt av norske myndigheter, men er vanligvis statsborgere i vertslande...

Lurer du på hvor mye du kan ta med deg på vinterferie til Norge av mat og drikke? Om du skal ha kjettinger (snekeder) med? Om dine utenlandske venner kan reise til Norge? Hvordan veiavgiftene...

Foto: norden.org.

Færøyene og Grønland er en del av det danske rike og utgjør sammen med Danmark det som blir kalt Riksfelleskapet. Ambassaden har ansvaret for spørsmål knyttet til hele riksfelleskapet og har derfor også konsulater i Grønland og på Færøyene. Les mer

Norges konsulatvesen i Danmark har en variert og spennende historie som strekker seg over hele 109 år. Norge opprettet diplomatiske forbindelser med Danmark i 1905, året etter unionen mellom Norge og Sverige ble oppløst. Les mer

Den norske utenrikstjenesten og de 109 utenriksstasjonene, det vil si ambassader, faste delegasjoner og generalkonsulater, utgjør den norske utenrikstjenesten. Den norske ambassaden i København ivaretar norske og nordmenns interesser i Danmark. Les mer