Ambassaden og konsulater

Den norske ambassaden i København ivaretar norske interesser i Danmark, som er et av våre viktigste samarbeidsland - politisk, økonomisk og kulturelt. Ambassaden er også lokalt kontaktledd for nors...

Det er i dag 16 norske konsulater i Kongeriget Danmark, inkludert på Grønland, Færøyene og Bornholm. Honorære konsuler blir utnevnt av norske myndigheter, men er vanligvis statsborgere i vertslande...

Foto: norden.org.

Færøyene og Grønland er en del av det danske rike og utgjør sammen med Danmark det som blir kalt Riksfelleskapet. Ambassaden har ansvaret for spørsmål knyttet til hele riksfelleskapet og har derfor også konsulater i Grønland og på Færøyene. Les mer

Det norske riksvåpen.

Den norske utenrikstjenesten og de 109 utenriksstasjonene, det vil si ambassader, faste delegasjoner og generalkonsulater, utgjør den norske utenrikstjenesten. Den norske ambassaden i København ivaretar norske og nordmenns interesser i Danmark. Les mer

Ambassaden vil i juli 2014 flytte til nyrenoverte lokaler i Dampfærgevej i København. Endelig flyttedato vil bli opplyst senere. Les mer